Väikelinn Saku

Meie nägemus on looduslikult puhta, turvalise, privaatse ja samas linlikke mugavusi pakkuva elukeskkonna loomine. Oleme valimisliit ehk inimeste ühendus, kelle eesmärk on edendada kogukonda osaledes volikogu otsustuse kujundamisel. Väikelinn Saku ei esinda ühtegi erakonda, vaid lähtub vallaelanike huvidest.

Aga miks ikkagi väikelinn, kui Saku valla inimene pigem soovib elada rahulikku, looduslähedast, mitte aga linlikku elu? Sest kui keegi tahaks urbanistliku vibratsiooni ja pinget, siis seda valikut oleks ju lihtne teha – Tallinn pole kaugel…

Meie nägemuses seisneb Saku valla peamine väärtus inimestes ja elukeskkonnas. Viimane peab olema võimalikult puhas, loomulik ja looduslik. Me näeme, et toimivaks mudeliks ongi väikelinlik eluviis, kus saavutatakse tasakaal inimese hea elustandardi ja loodusliku keskkonna säilitamise vahel. 

Elada värskes õhus, roheluses ja tunnetada vahetut sidet loodusega on lihtsasti mõistetav motiiv. Keerulisem on samas ümbruses üles ehitada teenused, mida me samuti loomulikuks peame: kättesaadav haridus, heas korras teedevõrk ja transpordiühendused, võimalus tegeleda ettevõtluse ja lemmikharrastusega, tervishoid, turvateenused, suhtluskeskkond huvi- ja mõttekaaslastega. Me ei arvagi, et sellise eluviisi loomine oleks lihtne – õigupoolest vajab see igapäevast hoolt, tähelepanu, erinevate huvide arvesse võtmist, pikki läbirääkimisi ning vastutust otsuste tegemisel. 

Ka ühe valla piires tekib küsimus või isegi vastandus – keskus ja muu. On asju, mille hästi toimimise eeltingimus on koondumine aleviku keskusesse. Aga hea ei pea olema ainult seal, kus inimesi on kõige rohkem. Me oleme alati tähtsustanud elu meie külades, väljaspool Saku keskust. Iga küla eluga kursis olemine ja vajadustele vastamine, on meie eesmärk, mida muu hulgas püüame saavutada ka selle kaudu, et meie liikmete seas oleks esindajaid igast Saku valla külast. Nii jõuavad mured otsustusringidesse ja lõpuks lahendusteni.

Väikelinn Saku tekkis aastal 2002 viie mehe eestvedamisel. Ligi 20 aasta jooksul oleme olnud rohkem või vähem valla elanike mõjutavate otsuste tegemise juures. Suures pildis saame öelda, et valla areng on läinud õiges suunas, inimestele meeldib meie kandis elada, olgu selle tunnistuseks kasvõi elanike pidev juurdekasv. Kindlasti ei või aga öelda, et paremini ei saaks. Saab ikka ja seda me proovimegi.

Meil seisavad ees mitmed otsused üksikküsimustes, peame suutma valla elanike huvid kokku sobitada omavahel ja riiklike huvidega, mis on väga suured ja alati mitte soodsad kohalikust vaatepunktist. Kui me aga peame silmas põhilist – loodusliku säilitamine ja inimeste heaolu kasv üle terve valla -, suudame võimalikest valikutest ikka leida üles parima.

Loe meie tegevusplaani siit!

Terve Saku valla eest!