Arengukava 2035+

Üldjoontes käib valla juhtimine arengukava kaudu. Suuri asju vallas saabki teha ainult läbi arengukava, see on seepärast nii loodud, et omavalitsuses tekiks ja areneks pikem vaade piirkonna arengule; arengukavva saavad asjad sattuda ainult läbi avaliku protsessi ja see on terviklik vaade kõikidele valdkondadele. Strateegiline juhtimine, öeldakse.

Kava üle otsustab volikogu ja oktoobris 2019 võttis Saku vallavolikogu vastu valla arengukava 2035+. Ja seekord tehti arengukava täiesti teistmoodi kui varem. Enne oli nii, et igal aastal olemasolevat arengukava täiendati, seekord aga kirjutati strateegiadokument algusest peale uuesti. Aga sellega asi ei piirdu. Arengu osa on pidev seire, saavutatud eesmärkidele uute lisamine, mõnikord ka oludele vastav korrigeerimine

Arengukava loogiline alguspunkt on lähteolukorra kaardistamine, sinna on kogutud hulk arvandmeid ja selgitusi. Kava sisaldab veel eelarvestrateegiat (visandab rahalised mahud järgmised 5 aastat ette), tegevuskava ehk millised tegevused tuleb sooritada eesmärkide saavutamiseks, samuti on arengukava osa teehoiukava.

Valdade arengukavad on osa maakonna arengukavast, mis omakorda on osa suurest riiklikust arengukavast. Väikelinn on aktiivselt osalenud valla arengukava koostamisel, praegu kehtiv peegeldab muu hulgas meie seisukohti ja vaadet meie kandi arengule. Seetõttu avaldame valla arengukava hetkeseisu meie kodulehel.

Saku valla arengukava 2035+ 
Saku valla lähteolukorra ülevaade
Arengukavad tegevuskava
Eelarvestrateegia