Kasetited raudtee äärde

Mai 2021

Visuaalselt hinnates on Saku valla metsadest umbes pool erametsad. Muu on riigimets – ligi 3000ha -, mida haldab RMK. Neist metsadest 37% on range kaitse all ja mingit raietegevust seal ei toimu, ülejäänust ligikaudu pool on KAH metsad ja teine pool “puhtad” majandusmetsad.

Eelmisel aastal toimusid Saku aleviku ümbruses raied ning nüüd läks Väikelinn Saku riigifirmale appi, et ühele langile uus raks värskeid puid peale istutada. Juba mõne nädala pärast on need lehes!

Füüsiline töö värskes õhus on tänapäeval defitsiit – tuleb kasutada iga võimalust kasulikuks ja tervendavaks ühistegevuseks.