Kuhu liigud Saku valla hariduselu?!

Marti Rehemaa, Eero Alamaa

Soov tulla meie koolidesse ja lasteaedadesse kasvab pidevalt. Ka hariduse korraldus – sisulises kui vormilises mõttes – areneb jätkuvalt, aga nii numbriliselt kui tunnetuslikult on võimaluste ja vajaduste vahel käärid. Lahendusi otsitakse pidevalt ning meil ongi ette näidata häid tulemusi. Aga ees seisavad aastad, mil jälle toimuvad märkimiväärsed muudatused Saku valla hariduselus.

On 1. september 2021. Saku valla kolmes koolis alustab õppetööd 1767 õpilast. Seda on 81 õpilase võrra rohkem, kui aasta tagasi. Viimase viie aastaga on valla õpilaste arv kasvanud 1358-lt 1767-ni. See tähendab et viie aastaga on meile lisandunud ca 17 klassikompleti koos 409 õpilasega.

Lõviosa sellest kasvust tuleb loomulikult Saku Gümnaasiumist, mis on tänaseks kasvanud 1493 õpilasega vabariigi suuruselt topp 5 kooli hulka kuuluvaks. Kas tunda sellest rõõmu või teeb see hoopis nukraks? Ühest vastust sellele küsimusele ei olegi. Laste arvu jätkuv kasv teeb loomulikult rõõmu ja annab selge põhjuse haridusse investeerimiseks. Samas kuulumine vabariigi suurimate mammutkoolide hulka ei tee õnnelikuks seal õppivaid õpilasi ega õpetajaid. Järelikult peitub tõde medali mõlemas pooles – me peame suutma laste arvu kasvamisega kaasas käia ja pakkuda neile mugavaid ja tänapäevaseid õpitingimusi.

Valimisliidul Väikelinn Saku on koolide ja lasteaedade arendamiseks vallas terviklik plaan. Järgmise viie aasta jooksul peab Saku vallas olema 3 põhikooli, millest 2 asuvad Sakus ja 1 Kurtnas. Lisaks tänasele ja uuele põhikoolile kolib raudtee äärde algkooli maja asemele Sakku ka Kajamaa kool, mis uue ja laiendatud koolihoonena on mõeldud kuni 100-le Hariduslike erivajadustega õpilasele.

Hariduselu krooniks on meie väärikas sammastega hoones asuv gümnaasium, mis jätkab eraldiseisva õppeasutusena ja on mõeldud kuni 324-le gümnasistile. Jah, taaskord tuleb tunnistada, et Saku vald on atraktiivne elukeskkond lastega peredele. Seetõttu on neilgi valimistel laual ruumikitsikus koolides, eeskätt Saku gümnaasiumis.

Betoon vs sisu
Hoonetesse on viimastel aastatel investeeritud palju ja seda tehakse edasi ka lähiaastatel, aga usume, et nüüd on aeg rohkem sisuliselel poolele keskenduda. Eesmärk on jõuda koolides ja lasteaedades normsuurusega klasside ja rühmadeni vähendamaks õpetajate ja õpilaste stressitaset. Samuti tuleb juba maast madalast pöörata suuremat tähelepanu laste liikumisaktiivsusele. Saku vallas on kolm väga tubli lasateaeda. Kaks neist Sakus ja üks Kurtnas. Aga seda on vähe.

Elanike arv vallas on viimase nelja aastaga kasvanud ca 1100 inimese võrra. Selle kasvu taga on enamasti pered koos lastega. Ja see on põhjus, miks meil tuleb juba lähiaastatel ehitada valda juurde mitu lasteaeda. Esimese prioriteedina Saku asulasse või selle vahetusse lähedusse Kasemetsa külas 6 + 2 rühmaga lasteaed. Teise etapina oleme omandamas maad Tänassilma külas, kuhu ehitada tulevikus lasteaed / algkool ja kolmanda etapina on vallal olemas sobiv kinnistu Kiisal, Laulu tänava piirkonnas, kuhu ÜVK lõppedes ja elanike arvu kasvades ehitada vähemalt 6 rühmaga lasteaed.

Hariduse andmine on ühiskonna selgroog ja seda peetakse üheks jätkuvuse ja püsivuse kandjaks. Samas toimuvad õpetuse andmises pidevalt muudatused, sest kiirustav kaasaeg ei jätagi muud võimalust, kui pidevalt otsida uusi lahendusi nii vaimuvalguse sisu kui selle andmise korralduses. Saku valla eelarvest kulub kõigi taseme haridusele rohkem kui 60%. Seega on mõistetav pingeline huvi nii lasteaedade, koolide ja huvihariduse suunas.

Debatt viib edasi
Neli viimast aastat on kaasa toonud palju nähtavaid muutusi. Aga volikogus ja vallavalituses on peetud debatti mitmel teemal, mille tulemused polegi koheselt ilmsed. Neist markantsemad on olnud koolivõrgu üldine mudel, erivajadustega õpilaste toetamine, uue koolimaja ehitus.

Otsuseid saame teha võttes arvesse aastakümnete jooksul välja kujunenud olukorda. Kui meil juba on suur õpilaste koondumine keskusse ja selle ümber orgaaniliselt trennid, muusikakool, huviringid, siis oleks ebaotstarbeks süsteem lammutada ja luua minikoolid igasse külla. Nii leiti debati tulemusena, et kuigi algkoolide rajamine tulevikus keskusest väljas oleks mõeldav, peame jääma mudeli juurde, kus suuremad koolid on Saku alevikus. See on tegelikult ka vanemate eelistus – perede logistikas on olulised muudki teenused, mida paratamatult ei saa luua igasse külla. Valla ülesanne on tekitada vajadustele vastavad transpordiühendused ja muu infrastruktuur, mis teeks koolitee turvaliseks, mugavaks ja õpirõõmu tekitavaks. Alati tuleb valmis olla ka igikestvaks küsimuseks, kas kool ikka peab algama nii vara, mitte näiteks pool tundi hiljem…

Suur hulk argumente ja energiat kulus hariduslike erivajadustega laste toetamise teemale. Saku vald on rikkam kui teised, sest meil on olemas Kajamaa kool, kuhu on koondunud just selle valdkonna kompetents. Samas riikliku hariduskorralduse peasuund ütleb, et hariduslikud erivajadused tuleb lahendada tavakooli raames. Debati tulemusena kujunes arusaamine, et Saku valla erilised lapsed peavadki saama käia suures koolis ja just seal tuleb luua tingimused nii väikeklasside kui tugiteenuste näol. Aga täiesti kindlasti on lapsi, kellele suur, sadade õpilastega asutus ei sobi, kes vajavad igapäevaselt rahulikumat õpikeskkonda, individuaalsemat lähenemist. Seetõttu Kajamaa kool jääb, aga koolile luuakse paremad tingimused.

Lõpliku lahenduseta jäi küsimus, kas hariduslikud tugiteenused koondada ühte kompetentsikekusse või jätkata mudeliga, kus kõik spetsialistid töötavad konkreetse asutuse juures. Eestis on proovitud mõlemat varianti ja ühest vastust tegelikult pole – tulemused ja arvamused on niivõrd erinevad. Vaidlus tugiteenuste rakendamise üle ilmestab üldist poleemilist olukorda hariduskorralduses – püsivat muutlikust. Meie ülesanne on hoida oma meeled ärksad, pidevalt töötada oma teadmiste kasvamise suunas. Uurida riigis ja kogu maailmas toimivaid praktikaid, et vajadusel oma kohalik elu vastavalt ümber korraldada.

Debatt viib edasi – nii selguvad meie tegelikud võimalused, vajadused, erinevad seisukohad rikastavad. Kindlasti on pidev argumenteerimine kohati väsitav ja raske. Aga kui seda tulemusena õilistab tõsiasi, et Saku valla lapsed saavad parima hariduse, keegi ei jää maha oma eripärade tõttu ning kõigil meie lastel on edasised eluvalikud avaramad, siis oleme hästi toimetanud.

Jätkame!