Küla jõud Juuliku näitel

Mart Siimann

Saku vallas on 20 küla ning kaks alevikku – Saku ja Kiisa. Tegevustoetust taotlevad vallalt aga vaid kümmekond külaseltsi, arvatavasti on need külad ka oma tegevuses aktiivsemad. Kindlasti tekib küsimus, miks on külaseltse üldse vaja. Põhjuseid on mitu – et tegeleda kultuuriga, et hoolitseda oma küla heakorra eest jne. Üks tugev argument, miks moodustada külaselts, on kindlasti asjaolu, et see hõlbustab suhtlust kohaliku omavalitsusega. Teiseks võin ma oma kogemustele tuginedes öelda, et koos tegutsemine liidab ka kõige erinevamaid inimesi.

Kui me 2003. aastal Saku külje alla Juuliku küla uusarendusse elama asusime, olid meil rõõmude kõrval ja mitmed mured. Ei olnud korralikke teid, tänavavalgustust ega kanalisatsiooni, mänguväljakutest rääkimata. Eks see oli raske ka vallale, kui elanikud – küll ühekaupa, küll mitmekesi – läksid oma muresid kurtma ja lahendusi nõudma. Lõpuks soovitas vald meil moodustada külaseltsi, et mõlemal poolel oleks lihtsam omavahel suhelda. Nii sündiski 14 aastat tagasi MTÜ Juuliku Külaselts. Ja tuleb tunnistada, et meie elu hakkas muutuma.

Esialgu küll mitte valla toel – me saime omavahel tuttavaks ja nagu ikka liidab just ühine mure ning me hakkasime oma probleeme ise lahendama. Esimene proovikivi seltsile oli küla teede korrastamine ja tolmuvabaks muutmine. Selleks omandasime arendajalt teemaad ja kogusime elanikelt kokku vajamineva rahasumma. Oli neid, kes olid nõus kohe kaasa tulema ja neid, keda pidi veenma või kellele võimaldama pikema aja jooksul tasumist. Kuid oli ka neid, kes ei tulnudki asjaga kaasa ja ei maksnud sentigi.

Pärast teede korrastamist läks elu meie külas aina paremaks. Peatselt tähistasime juba koos jaanipäeva, mille osaks sai ka Allari ja Vambola veetav Juuliku Grillikunni võistlus. Ka jõuluvana külastab meie küla igal aastal senini. On rajatud kaks mänguväljakut koos rannavolle- ja korvpalliplatsiga ning lipuväljak koos väikese külamajakesega. Kõik see tegevus on toimunud juba koostöös vallaga ja valla MTT fondi või kohaliku omaalgatuse programmi toetusel, millest me oleme igal aastal mingi projekti jaoks raha taotlenud.

Kõige suurem koostööprojekt vallaga oli meil tänavavalgustuse rajamine. Veel paar aastat tagasi olid Juuliku küla tänavad pimedad ning õhtuti võis tihti kohata ka võõramaalaste autosid. Küla naabrivalve küll töötas ja me hoiatasime elanikke, aga ikka juhtus, et midagi läks kaduma. Tänavavalgustuse rajamine oli aga kallis ja selle jaoks raha kuskilt programmist ei antud. Siin tuligi appi vald. Rajasime tänavavalgustuse koostöös – poole maksis küla ja poole maksis vald. See oli esimene taoline projekt Saku vallas.

Alati võib minna ja nõuda, kuid palju parem on minna juba oma lahendusega ja pakkuda välja variant koostööks. Meie vald on suur ja erinevaid muresid on palju. Tugevad ja toimivad külaseltsid annavad ka vallajuhtidele parema ülevaate kogukondades toimuvast ning olukordadest, kus king kõige rohkem pigistab. Samuti näitab see, millised on vallaelanike ootused ja lootused tuleviku suhtes.

Valimisliitu Väikelinn kuuluvad 15 küla esindajad, kes kõik seisavad oma kogukondade heaolu eest. Arvestades, et Saku vallas on 22 asundust, võib julgelt öelda, et Väikelinn on jõud, mis suudab hoida ja arenda Saku valda vastavalt elanike soovile. Oleme seda 12 aasta jooksul edukalt tõestanud.