Saku vald on minu koduks olnud viimased 15 aastat. Kaks aastat olen olnud vallavolikogu kultuuri- ja külaelukomisjoni liige, tänasel päeval MTÜ Metsaveere Külaseltsi aktiivne liige, minu peres on kaks last.

Olen lõpetanud Sisekaitseakadeemias halduskorralduse eriala ja praegu olen omandamas teist kõrgharidust Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal. Igapäevaselt töötan Maksu- ja tolliameti SF projektide koordinaatorina. Kohalikel valimistel kandideerima ajendas mind peamiselt soov, et ka ääremaade külad oleksid oma häälega volikogus ja komisjonides esindatud. Ideaalis näen, et igast külast vähemalt 1 aktiivne elanik oleks volikogus. Siis võib kindel olla, et valla juhtimisotsused ei jää vaid alevikukeskseks. Saustinõmme ja ka paljude teiste valla ääremaa külade peamised mured on kergliiklusteede puudumine, turvaliste maanteeületuskohtade vajadus ning kesised transpordiühendused Tallinna ja Sakuga. Need teemad on mulle südamelähedased ja usun, et kindlasti saan selle eest hea seista, et nende kitsakohtade lahendamine ei tõusetuks teemaks vaid valmiste eel, vaid realiseeruks ka päriselt. Kui ääremaad saavad paremad ühendused Saku aleviku ja Tallinna linna ning lähiümbruse valdadega, siis tõstab see nii nende elukvaliteeti, kui ka kinnisvara väärtust ning muudab Saku valla külad atraktiivseks elamispaigaks lisaks paljudele uutele peredele.

Teine südamelähedane teema on minu jaoks sotsiaalvaldkond. Eakate vallaelanike toetamine, et nad võimalikult kaua saaksid erinevate teenuste toel hakkama enda kodudes ning kui tõesti kuidagi enam ei saa, siis et neil oleks võimalik viibida eakatekodus, kus oleks võimalikult soe ning kodusarnane olemine. Laste ja perede toetamine ja toimetulek praegusel pisut segasel „koroonaajastul“ on samuti tähtis, nii vaimse tervise teemad, kui ka perede tavaline igapäevane hakkamasaamine.

Kui osutun seekordsetel KOV valimistel väljavalituks, siis lisaks volikogu liikmeks olemisele näeksin end kindlasti ka sotsiaalkomisjoni töös osalemas.