Ökotunnel

Eero Alamaa

Detsember 2020

Aasta lõpule kohaselt on Saku vallas käimas “Aasta Tegu” konkurss. Seal on mitmeid toredaid asju hääletusele pandud, mulle endale on sümpaatsed koerteväljaku rajamine ning Metsanurme külakeskuse areng. Aga ise esitasin hääletusele hoopis ökotunneli rajamise. Miks?⁣
⁣𝙈𝙞𝙨 𝙖𝙨𝙞 𝙤𝙣 𝙤̈𝙠𝙤𝙩𝙪𝙣𝙣𝙚𝙡? ⁣

See on suurulukite läbipääs Tallinna ringtee alt 2 kilomeetrit Tammemäe viaduktist Jüri poole. Tunnel ühendab Männiku raba ja Saku terviseradade metsa. Oli ammugi teada, et suured metsloomad sealkandis liiguvad, aga igaks juhuks viidi 2016. aastal läbi ka vastav uuring. Uuringu tellis Maanteeamet, kes kavandas parajasti Tallinna ringtee Saku-Luige lõigu ehitamist neljarealiseks. Leiti, et mõlemal pool maanteed suurulukid tegutsevadki ja küllap nad siis üle tee ka lähevad. Nõnda pandigi ökotunneli rajamine kogu lõigu rekonstrueerimise projekti sisse. ⁣

𝙈𝙞𝙠𝙨 𝙨𝙚𝙚 𝙣𝙞𝙞 𝙩𝙖̈𝙝𝙩𝙞𝙨 𝙤𝙣?⁣
Tallinna lähiümbruses näeme, kuidas inimtegevus võtab järjest looduselt maad ja õhku, looduslik keskkond taganeb samm-sammult inimese loodud tehiskeskkonna ees. Ja suures plaanis oleme me kõik sellega rahul või vähemalt leppinud. Aga sama hästi mõistame, et looduse säilitamine on oluline, seda tuleb teha nii palju kui vähegi võimalik. Saku vald on õnnelikus olukorras, sest erinevalt kõigist teistest Harjumaa piirkondadest jäävad meie ja Tallinna vahele alatiseks Männiku ja Pääsküla rabad – päriselt suure linna sisse ei sulandu me kunagi. Siiski on meiekandi rohealade omavaheline ühendus katkemas eelkõige nn barjääriefektiga taristuobjektide tõttu – just selline on ka Tallinna ringtee. Vähe sellest – lähiajal käivitub Rail Baltica ehitus, mille mõju keskkonnale on väga tõsine ning läbilõigatud alade ühendamiseks sildade ja tunnelite rajamine on hädavajalik. ⁣
Kahe roheala ühendajana on ökotunneli tähtsus oluliselt suurem kui ainult valmis saanud ehituslik objekt. See on natuke nagu sellele tasakaalupunkti sümbol, kus saavad kokku inimene ja loom, tehiskeskkond ja loodus; märk sellest, et inimese vajadused ei ole ainsad tähtsad asjad, mida ehitamisel tuleb arvestada. Või midagi sinnakanti, saad aru küll… Tegu on Eestis unikaalse rajatisega, mis on esimene omasuguste seas (plaanis on neid veel).⁣

Kust raha tuli? Kogu Luige-Saku lõigu ehitamist rahastati 85% ulatuses Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist, 15% tuli riigieelarvest, riigipoolse tellijana astus üles Maanteeamet (Põhja teehoiu osakond), objekt valmib lõplikult 2021 aasta mais ning ökotunneli kasutamine mootorsõidukitele on keelatud.