Olen põline Sakukas, siin sündinud ja kasvanud. 5 aastat, mil õppisin Tartu Ülikoolis, elasin Tartus. Meie pere kolm last on samuti sakukad. Poeg teenib aega kaitseväes ning tütred õpivad Saku Gümnaasiumis. Töötan Saku Gümnaasiumis õpetajana. Olen kooli muusikalimeeskonna liige. Naudin tööd noortega, võimalust näha ja saada osa nende arengust.

Enda jaoks üheks kõige olulisemaks valdkonnaks vallas pean haridust ning sellega seotud teemasid. Usun, et kui Saku valla koolid jätkavad hea hariduse andmist ning arenemist, annab see noortele hea stardipositsiooni. Samuti saab see baasiks, et pärast õpinguid naasta koduvalda ning rajada siin oma kodu ning pere.

Olen tänulik kõigi eelmiste valimiste ajal saadud häälte eest! Tänu sellele sain osaleda valla hariduskomisjoni töös ning anda oma panus valla hariduselu arengusse. Loodan seda tööd jätkata ka tulevikus.