Kuidas saame oma Saku muuta päriselt roheliseks?

Ülle Kivirähk

Et saaksime ka tulevikus tunda rõõmu koduümbruse metsadest ja puhtast veest meie jõgedes, peame kogukonnana aktiivselt tegutsema juba täna. On tore, et Väikelinnas on mõttekaaslasi, kellega koos saame kaitsta loodust ning pakkuda välja ideid, kuidas muuta koduümbrus veel puhtamaks ja loodussõbralikumaks kohaks.

Selle aasta suvi oli imeline – kuum ja päikseline. Kõige sagedamini kohtasin kodukandi inimesi Rabametsa radadel ja mõisapargis. Nii sakukad, kui ka külalised leidsid palju rõõmu just looduses olemisest. Mets pakkus nii meile, kui ka loomadele mõnusat leevendust kõrvetavast leitsakust. Aga kuuma tolmuse asfaldi või lageraielangi läbimine oli tõeline piin. Ajalooliselt on ümber Saku olnud palju metsikut loodust, metsi, rabasid ja soid, kuid aasta aastalt jääb metsi, puid ja sookarjamaid aina vähemaks.

Minu nägemuses on tuleviku Saku parim koht Eestis, kus elada. Siinsed alevikud ja külad on hoitud ja rohelised, siin valitseb tasakaal inimese ja looduse vahel. Inimesed on terved ja rõõmsad, kõik saavad igal ajal oma kodu lähedal väljas viibida. Meil on palju võimalusi veeta igal aastaajal mõnusalt vaba aega looduses. Kõigepealt Rabametsa terviserada, kus on võimalik sportida, matkata, jalutada ning teha kaaslastega lõket või olla lihtsalt koos pere ja sõpradega. Hoolimata tulevasest raudteest on siin võimalik igal ajal kohata nii loomi kui ka linde. Kui oled tulnud Rabametsa jalgrattaga ja kõik „singlid“ on juba mitu korda läbi sõidetud, siis saad sõita mööda kergliiklusteid otse teisele põnevale teele- Üksnurme terviserajale. Kõigi suuremate külade ümbruses on terviserajad ning inimestel on lihtne kas jalgratastel või matkates avastada oma koduvalla kauneid kohti.

Uued võimalused
Teine võimalus on suunduda Vääna jõe uuele promenaadile, jalutada, kohtuda teiste koerasõpradega, püüda kala ja vaadata tõtt kohaliku kopraga. Valmis on uus äge mõisapargi tagune puhkeala. Siin mängitakse nii jalg-, võrk- kui ka korvpalli. Igal aastaajal on kasutuses jõujaam, saab teha trikke rambil. Kõikjal on näha sportlasi, jalutajaid ja niisama mõnusaid seltskondi. Kui Sa otsid metsikut loodust ja tõelist mitmekesisust, siis mine Saku 100 aasta metsa. Kõrges rohus siristavad tirtsud, noored puud kohisevad ning eemal toimetab jänesepere.
Meie mõisapark on meie uhkus. Suured põlispuud kõrguvad siniste tiikide kohal. Risttiigist viivad üle uued sillad. Pärnaalleel on nii vanu väärikaid, kui uusi noori puid. Park on põnevalt valgustatud ja uued teed viivad pargi varjulistesse nurkadesse. Pargi keskel on suur õitsev lilleväli. Pargi kirdeosas on meie sõpruslinna Saku näpunäidete põhjal rajatud Jaapani aed. Suvine park on täis elu nii argipäeviti kui nädalavahetusel. Mõisas käib pidu ja kõik pingid on täis noori ja vanu sõpruskondi, kes naudivad koosolemist.

Kirjeldatud kaunis keskkond ei teki aga iseenesest, selleks on meil kõigil vaja panustada. Elame Eesti kiireimini arenevas osas – Tallinna ümbruses. Igal aastal tuleb meie valda juurde palju uusi inimesi, rohealad taanduvad majade ja teede ees. Suureneb surve ehitada tänane looduskeskkond-metsad, heinamaad ja põllud – täis maju, teid ja karjääre. Ka Saku ümbruse Riigimetsa majandatakse intensiivselt edasi läbi lageraie, mis toob kaasa liiklusmüra ja puhkealade vähenemise aastakümneteks.

Koostöös suudame
Olen viimasel ajal pühendanud koos mõttekaaslastega palju aega koduümbruse metsade kaitsmisele. Soovin, et Saku ümbruse metsi majandataks jätkusuutlikult ning linnade ja külade vahetusse ümbrusse ei tekiks lageraielanke, mis tänu segipööratud pinnasele ja oksarägule jäävad aastateks läbimatuteks. Peame seisma selle eest, et meie kodumetsad ei läheks kütteks Euroopa riikide kateldesse ning meile ei jääks aastateks vaid suured lagedad alad majade ja teede äärde. Täpselt sarnased mured on Eestis ka teistel valdadel. Meil on tekkinud hea koostöövõrgustik, toetame üksteist koostööaktsioonidel, vahetame kogemusi nii organisatsioonide kui ka loodushoidlike metsandusspetsialistide ja juristidega. Koos tehes kostame kaugemale ja meie hääl jõuab otsustajateni.

On hea meel tõdeda, et meie töö on vilja kandnud ja oleme jõudnud läbirääkimiste laua taha. Sellel suvel saime esmakordselt nii valla kui RMK juhtidega rääkida kaasa valla üldplaneeringus konkreetsete metsaalade tuleviku osas. Järgmine suur väljakutse on Euroopa suurprojekt Rail Baltic, mis mõjutab tugevalt meie metsi, heinamaid ja põlde. Seisame koos meie valla inimestega selle eest, et trass võimalikult vähe kahjustaks Rabametsa terviserada ning ka tulevikus pääseksid inimesed kodulähedastele terviseradadele. Ka rajatavate ja laiendatavate karjääride kasv vajab tähelepanu.

Suur tänu kõigile neile, kes märkavad hoolimatust looduse vastu. Tahame, et ka edaspidi ümbritseksid meid liigirikkad metsad, varjulised pargid ja mõnusad metsikumad metsasalud. Koos muudame Saku parimaks elamiskohaks nii meile kui ka meie järeltulijatele!