Saku saab veel üks maja korda – Teaduse 2

September 2020

Nimekiri Sakus hiljuti valminud objektidest on pikk:
– Teaduse 1 endine vallamaja renoveeriti gümnaasiumiks;
– kerkis uus spordihoone;
– lagunenud näitusepaviljonist sai esinduslik ja omapärane vallamaja.

Ehitusjärgus on Tervisekeskus ning peatselt algab sotsiaalmaja ehitus, ettevalmistused käivad, et Pargi 27-st saaks uuesti lasteaed. Kõik see on toimunud valla eestvõttel ning muutnud keskuse üldilmet. Uued kortermajad Uusmäe piirkonnas valmivad järjest ning ka riik on alustanud enda valduses olevate hoonete korrastamist.

Viimase heaks näiteks on Teaduse 2, Põllumajandusameti ja PRIA büroohoone rekonstrueerimine. Tööd on alanud, aasta jooksul soojustatakse hoone välispiirded, uuendatakse tehnosüsteemid ning korrastatakse hoone arhitektuurset väljanägemist. Peale valmimist jääb hoone funktsioon samaks. Rekonstrueerimisprojekt valmis Projektibüroo OÜ-s, arhitektid Ago Pähn, Jane Teresk, Margus Meola, Irina Mähonen ning sisearhitekt Alice Philips, tellijaks Riigi Kinnisvara AS.

1974. aastal valminud hoone arhitekt on Valve Pormeister ja selle algne funktsioon oli Taimekaitsejaam. Hoone paikneb eelmise sajandi teisel poolel teadlikult kujundatud Saku teaduslinnaku miljooväärtuslikul alal ning seda peetakse omaaegse arhitektuuri ja Pormeistri loomingu paremikku kuuluvaks – suurte mahtudega rütmiline liigendus, geomeetriliselt täpne vorm, sulandumine maastikku, looduslähedased materjalid ning eriti Saku konteksti määrav punane tellis. Tulevikus kerkib naaberkrundile uus koolimaja ning valmib keskusala tervikuks ühendav promenaad.

Allpool mõned ajaloolised, tänapäevased ning tulevikupildid.