Terve valla eest!

Annely-Thea Häggblom

Lause, mis sisaldab vähe sõnu, kuid suurt sisu.

Saku valla elanike rahulolu-uuring 2021.a näitas, et rahul ollakse Saku vallas pakutavate sportimisvõimalustega sisetingimustes. See on kiitus ja märk, et tehtud on õigeid otsuseid. Saku valla spordikeskuses treenib üle seitsmesaja 7-18 aastase lapse ja noore.

Samas on ka tunda, kust „king pigistab“. Paljudele lastevanematele on häiriv liialt keerukas treeningute arveldamise süsteem. Lisaks ei kohtle täna kehtiv rahastmismudel klubisid ja treeninggruppe ühetaoliselt. Aeg on küps, et süsteemis muudatusi teha!

Väikelinn Saku ettepanekul töötas töörühm välja igati detailse ja -kalkuleeritud plaani, mis toetab valla laste ja noorte spordi- ning huvitegevust võrdsetel alustel. Tuleb saavutada olukord, kus igaüks saab tegeleda endale meelepärase alaga ja ükski harrastaja ei pea tundma, et ta ei saa seda teha asjaajamise keerukuse, liigse kulu või muu administratiivse takistuse tõttu.

Milleks uus süsteem?
Iga muutatus vajab põhjendamist ja selgitamist. Uue plaani kohaselt läheksime üle klubipõhisele tegevusele, kus lapsevanem saab ühe arve Saku vallas registreeritud klubilt, mille nimekirjas laps treenib. Saku valda sissekirjutatud lapsevanematele on arve 20 eurot soodsam. ARNO keskond jääb aluseks, kuhu treeninggruppi laps on registreeritud.

Treenimine klubilises vormis on vajalik võistlustel osalemiseks, vallalt toetuse ja riikliku treeneri tööjõukulude toetuse saamiseks, kui ka tulumaksu soodustuse võimaluseks. Saku vallas tegutsev klubi on isemajandav, kuid saab iga sporti harrastava lapse kohta vallalt 50 eurot aastas baastoetust. Lisandub võimalus kulude hüvitamiseks läbi MTT fondi kuni 3000 eurot aastas: koolitused, võistlused, laagrid.

Spordikeskus hoolitseb ka edaspidi rajatiste ja treeningtingimuste arendamise ja parendamise eest ning on taimelavaks uutele huvitavatele sportlikele harrastustele. Kahjuks peame me leppima olukorraga, kus meie elumerd on tulnud loksutama COVID-19 lained. Selles möllus on omavalitsusel kindlasti mõistlik senisest enam panustada ka välispordi harrastamise arendamiseks ja selles lainetuses märgata ka Saku alevikust kaugemaid valla nurgakesi.

Ikka terve Saku eest!