Volikogu töödest ja tegemistest

Mai 2021

Volikogu töö on sageli märkamatu, aga mõnda tasub siiski esile tõsta:

* Harjumaa 2035+ investeeringu objektiks esitati muu hulgas 𝙅𝙪𝙪𝙡𝙞𝙠𝙪-𝙎𝙖𝙪𝙚 𝙠𝙚𝙧𝙜𝙡𝙞𝙞𝙠𝙡𝙪𝙨𝙩𝙚𝙚.

* Teede rajamine ja hooldus käib üldiselt teehoiukava alusel, kuid Tuisu tee on ootamatult kiiresti lagunenud ning volikogu eraldas vahendid 𝙏𝙪𝙞𝙨𝙪 𝙩𝙚𝙚 𝙚𝙚𝙡𝙞𝙨𝙟𝙖̈𝙧𝙟𝙚𝙠𝙤𝙧𝙧𝙖𝙨 𝙧𝙚𝙢𝙤𝙣𝙙𝙞𝙠𝙨.

* Saadeti kiri keskkonnaministrile sooviga, et jätkuks 𝙐̈𝙑𝙆𝙜𝙖 𝙡𝙞𝙞𝙩𝙪𝙢𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙩𝙤𝙚𝙩𝙖𝙢𝙞𝙣𝙚 Saku vallas.

* Loodi 𝙠𝙤𝙙𝙪𝙨𝙚 𝙡𝙖𝙥𝙨𝙚 𝙩𝙤𝙚𝙩𝙪𝙨: vanem, kelle 1,5 kuni 3 aastasele lapsele ei võimalda vald lasteaia kohta, saab igakuiselt vallalt rahalist toetust; toetuse suuruseks on planeeritud 140€ kuus.

* Saku gümnaasium on viimasel viiel aastal saanud juurde õpperuume ja -maju, kuid enne uue kooli valmimist vajame ikkagi 𝙢𝙤𝙤𝙙𝙪𝙡𝙠𝙡𝙖𝙨𝙨𝙚 – volikogu otsustas selleks raha eraldada ning 1. septembrist on põhikooli maja juures mõned ruumid lisaks.

* 𝙎𝙖𝙠𝙪 𝙈𝙤̃𝙞𝙨𝙖 rendilepingu sõlmimisele anti nõusolek – mõis jääb avatuks ning soovime rentnikule tuult tiibadesse!

* Päevakorras on veel olnud hulk otsuseid seoses kaevandamisega meie vallas, väiksemaid kinnisvara kasutusega seotud ümberkorraldusi, erinevad arengukavad ning planeeringud.

Loo juurde lisame pildi meelespealillest, mis peab meelde tuletama, et postitusi volikogu tööst tuleb teha sagedamini.

 

***

Detsember 2020

𝙎𝙖𝙠𝙪 𝙫𝙤𝙡𝙞𝙠𝙤𝙜𝙪 𝙠𝙤𝙝𝙩𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙩𝙨𝙚𝙢𝙗𝙧𝙞𝙨 2 𝙠𝙤𝙧𝙙𝙖: 𝙚𝙨𝙞𝙢𝙚𝙨𝙚𝙡 𝙠𝙤𝙧𝙧𝙖𝙡 𝙫𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞 𝙪𝙪𝙨𝙞 𝙠𝙤𝙢𝙞𝙨𝙟𝙤𝙣𝙚 𝙟𝙖 𝙩𝙚𝙞𝙣𝙚 𝙞𝙨𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙤𝙞𝙢𝙪𝙨 𝙣𝙣 𝙩𝙖𝙫𝙖𝙥𝙖̈𝙧𝙖𝙨𝙚𝙨 𝙧𝙪̈𝙩𝙢𝙞𝙨. 𝙋𝙖𝙡𝙟𝙪𝙙𝙚 𝙣𝙣 𝙠𝙤𝙧𝙧𝙖𝙡𝙙𝙪𝙨𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖𝙨𝙟𝙖𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙖𝙨 𝙤𝙡𝙞𝙙 𝙥𝙖̈𝙚𝙫𝙖𝙠𝙤𝙧𝙧𝙖𝙨 𝙖𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙠𝙤𝙠𝙠𝙪𝙫𝙤̃𝙩𝙚 𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙚𝙩𝙩𝙚𝙫𝙖𝙖𝙙𝙚 𝙪𝙪𝙙𝙚 𝙖𝙖𝙨𝙩𝙖𝙨𝙨𝙚.
𝙆𝙪𝙧𝙩𝙣𝙖 𝙠𝙤𝙤𝙡
Kõik haridusasutuste juhid saavad vähemalt kord aastas võimaluse tutvustada volikogule oma asutuse käekäiku. Nüüd oli järjekord Kurtna käes: direktor andis ülevaate kooli arengukava täitmisest, hekteseisust koolis ning tulevikuplaanidest. ⁣
𝙀𝙚𝙡𝙖𝙧𝙫𝙚
Hoolimata koroonakriisist on suutnud Saku vald säilitada oma tulubaasi ning 2021. aastale läheme vastu hea finantsseisu ning -prognoosiga.
Eelarveprotsess ise on pikk ning praegune numbrite seis eelarves kindlasti muutub; pikem jutt eelarvest ilmub Väikelinna lehel teise lugemise järel.⁣
𝙀𝙖𝙠𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙤̃𝙞𝙙𝙪𝙨𝙤𝙤𝙙𝙪𝙨𝙩𝙪𝙨
Otsustati, et järgmise aasta 1. veebruarist alates saavad 65-aastased ja vanemad inimesed sõita Elroni rongides ja Hansabussi kommertsliinidel 50% hinnasoodustusega juhul, kui nad on registreeritud Saku valla elanikuks.⁣
𝙇𝙖𝙨𝙩𝙚𝙖𝙞𝙖𝙩𝙖𝙨𝙪
Loodi soodustus perele, kus 3 või enam last käivad lasteaias.⁣
𝟐𝟎𝟐𝟎 𝙩𝙖𝙜𝙖𝙨𝙞𝙫𝙖𝙖𝙙𝙚
Volikogu kuulas ära vallavanema Marti Rehemaa ettekande 2020. aasta kohta. Volikogu hindas vallavalitsuse tehtud töö heaks. ⁣
Aasta kokkuvõtteks teeme eraldi postituse meie lehel lähipäevil.⁣

 

*
𝙐𝙪𝙚𝙙 𝙠𝙤𝙢𝙞𝙨𝙟𝙤𝙣𝙞𝙙
Alates 2018
. aastast tööd teinud revisjonikomisjonil lõppes soov endale võetud kohustuste täitmisel ning komisjon astus tagasi oktoobri alguses.⁣
Et salajasi isikuvalimisi on võimalik läbi viia vaid ühes ruumis toimuval istungil, siis kogunes volikogu erakorraliselt gümnaasiumi saali paar päeva enne
korralist istungit. Revisjonikomisjon valiti koosseisus: Hasso Uuetoa, Katrin Krasilnikov, Lemmi Oro. ⁣
Samal istungil valiti spordikomisjoni esimeheks Argo Zirk ning aseesimeheks Peeter Leidmaa.⁣

Pildid: jõulupuu gümnaasiumi hoones; jõulupuu Kurtna koolis

***

November 2020

Taas toimus Saku volikogu istung virtuaalselt. Saavutati kaks maksimumi lähedast tulemust: kohal olid kõik 19 rahvasaadikut ning istung kestis 3 tundi hoolimata tõsiasjast, et päevakorrast jäid välja kaks punkti. Mõnest olulisemast ja suurema mõjuga otsusest allpool.⁣
* 𝐌𝐚𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞𝐚𝐦𝐞𝐭𝐢 𝐞𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐣𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐠𝐢𝐭𝐚𝐛. Maanteemüra probleem on teravalt üleval olnud peale Juuliku liikusõlme valmimist (vaata ka Väikelinn Saku varasemaid fb postitusi). Nüüd jõudis volikogusse Maanteeameti esindaja, kes andis ülevaate Tallinna ringtee planeerimisest, hetkeseisust ja müraga seonduvatest tulevikukäikudest.⁣
Ettekande põhiseisukohad: 2019. aastaks olid selged tegelikud numbrid ja erinevus 5 aastat varem planeerituga:
*) lubatud suurim sõidukiirus 110 km/h⁣ / algselt planeeritud 100;
*) sõidukeid ööpäevas 16.700 (sellest raskeliiklus 18%)⁣ / algselt planeeritust ca 6000 sõidukit rohkem;
*) 2018 teostatud kontrollmõõtmised mürataseme ületust ei tuvastanud⁣;
*) 2022 valmib strateegiline mürakaart, kui tuvastatakse normtaseme ületus, kuulub see vähendamisele⁣;
*) elanikud saavad igal hetkel pöörduda kaebusetega Terviseametisse, kes peab reageerima.⁣
* 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐮𝐝𝐭𝐞𝐞. Vallavolikogu poole pöörduti sooviga rahastada valla eelarvest 100.000 euroga Tallinna ringraudtee eriplaneeringu koostamist (raudtee läbiks Männiku, Tänassilma ja Jälgimäe külasid ringteest põhjas). Volikogu otsustas mitte eraldada vastavat summat.⁣
⁣⁣
* 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐠𝐮𝐤𝐚𝐯𝐚 𝟐𝟎𝟑𝟓+. Juba varasemalt esitati 23 ettepanekut arengukava muutmiseks, neist 12 viidi aregukavasse sisse (sh 6 opositsiooni esitatud ettepanekut). Kõigist uutest asjadest tasub esile tõsta koduse lapse toetuse loomist (eesmärgiga leevendada lastesõime- ja lasteaiakohtade puudust) ning Üksnurme kergtee rajamist.⁣
* Sotsiaalhoolekandelise abi korra muutmise nime all loodi 𝐞𝐚𝐤𝐚𝐭𝐞 𝐭ä𝐡𝐭𝐩ä𝐞𝐯𝐚𝐭𝐨𝐞𝐭𝐮𝐬, mis tähendab, et sünnipäeval teeb vald 75-aastastele ja vanematele vallakodanikele kingituse.
* 𝐕𝐚𝐥𝐦𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐞𝐤𝐞𝐬𝐤𝐮𝐬𝐞𝐬 soovib vallavolikogu näha nii hambaravikabinetti kui ka apteeki – volikogu kinnitas üürileandmise enampakkumise korra.⁣