AS Eesti Raudtee investeeringute osakonna juhataja, eelarvekomisjoni liige, Saku Jaapani sõprade klubi president, Saku elanik, neli last.

Saku on minu koduks juba ca 18 aastat ning mulle läheb siinne elu, inimesed ja selle koha areng väga korda!

Ma ei pea ennast poliitikuks kuid näen, et ka tavalise Saku elanikuna on mul võimalik kohalikus arengus kaasa rääkida. Praktiline ja mitmekülgne töökogemus, kohapealsete võimaluste ja kitsakohtade teadmine ning elukogemus on väärtus, mida olen toonud valla aruteludesse ja otsustesse ning hea meelega löön ka edaspidi kohaliku elu edendamisel kaasa. 

Oman bakalaureuse kraadi majandusarvestuses ja magistrikraadi ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimises Tartu Ülikoolist ning digimuutused ettevõttes erialal Tallinna Tehnikaülikoolist. Tööalastelt olen ca 20 aastat tegelenud ettevõtete arendamisega äri ja IT kombinatsioonis, hetkel töötan Eesti Raudtee AS investeeringute osakonna juhina omades meeskonnaga toetavat rolli kõigi taristu ja ehituse valdkonna suurprojektide elluviimisel. 

Sakus elades olen aastaid panustanud aiandusühistu juhtimisse ning tegevuste korraldamisse, viimased 4 aastat olen kuulunud Saku Vallavolikogu alatise eelarvekomisjoni koosseisu, lisaks olen panustanud Saku valla Jaapani sõprade klubi loomisesse olles hetkel ka selle klubi presidendi rollis. Vabal ajal meeldib mulle kõik mis on seotud loodusega – reisimine, fotograafia, aiandus, looduses liikumine. Pean end mitmekülgseks inimeseks tänu oma huvitavale karjäärile ja projektidele. Lapsed on mind muutnud paremaks ja kannatlikumaks inimeseks, samal ajal töötamine ja õppimine professionaalsemaks, mitmes ettevõttes töötamine laiendanud oluliselt silmaringi.

Toon välja mõned minu jaoks olulised vallaeluga seotud teemad:

Valla juhtimine ja otsused kvaliteetsemaks: 

  • Enamik investeeringuid mida teeme, on aastateks. Paraku on ka valla eelarve piiratud ressurss ja suuremate projektide ettevalmistus ning teoks saamine võib võtta aastaid. Avalikku huvi ja seadusi silmas pidades saavad investeeringud teoks läbi hankemenetluste tagamaks laiem konkurents ja parim hind/kvaliteet. Seda enam on oluline ettevalmistus, et kõik mida loome või korrastame ka kestaks.
  • Oluline on värvata hea kogemusega ja oma tööd armastavad inimesed, kes mõistavad, kes neile palka maksab ning kelle jaoks nad tööd teevad – valla kodanikule. Hindan head kommunikatsioon vallas toimuvast ning planeeritavast ning kiireid sisulisi vastuseid. 

Märkame ja toetame lapsi nende arengul: 

  • Pean oluliseks head haridust, mitmekülgse huvitegevuse olemasolu ja laia kättesaadavust, see loob eeldused, et lapsed on osavamad, teadlikumad ja julgemad ning teevad hilisemal karjäärivalikul läbimõeldumad otsused. Arendagem lastes tulevikus vaja minevaid oskusi, pöörakem rohkem tähelepanu praktilisele õppele ja kasutagem kaasaegseid kombineeritud õppevõimalusi mis lastel rohkem silma särama panevad.
  • Tunnen muret järjest suurenevate vaimsete tervise probleemide osas – suurenevad klassikomplektid ja õppetöö maht ei ole igale lapsele sobiv. Oman isiklikku kogemust antud teemas olles kokku puutunud tõsise koolitõrkega, mistõttu olen kokku puutuma vastava ala spetsialistidega nii koolides, vallas, tugiorganisatsioonides kui arstiabisüsteemist, samuti olles kogenud selle mõju endale ja lähedastele.  Valesti alanud koolitee või mittesobiv õppekeskkond võib ära rikkuda kogu järgneva kulgemise – seega panustagem nende laste märkamisse ning toetamisse sh loome väiksemaid klasse, pakume erilähenemist ja vajalikke tugiteenuseid. Ärgem unustagem märgata ja toetada ka nende laste vanemaid.  Seetõttu toetan väga seda, et Sakus kohapeal tekiks vastav keskus mis on abiks nii lastel, noortele kui ka täiskasvanuile. 

Hoiame elukeskkonda ja tervist:

    • Saku suur väärtus on selle roheline elukeskkond  – elame roheluses, meil on hea kergliiklusteede võrgustik, Vääna jõgi, raudteepeatused – teeme nii, et see hea kestaks. Mina eelistan, et prügi kogutakse prügikonteineritesse ja kogumiskohtadesse, mitte ei visata maha või metsa alla, samuti seda, et meie ümber ja alal kasvaks jätkuvalt piisavalt metsa. Soovin, et meie kodu oleks turvaline.
    • Soodustame spordivõimalusi – üha istuvam eluviis ja töö kodukontorites muudab inimesed rohkem kodus viibivaks. Hoiame ja arendame liikumisvõimalusi eri eas vallaelanikele nii siseruumides kui õues.

Enne Valmisliit Väikelinn Saku programmiga tutvumist vaata, mida viimastel aastatel oleme suutnud Sakus valmis saada (droonivideo on minu poolt teostatud ja monteeritud):

Mõned lingid: