Külad ja kogukonnad

  • Väärtustame külavanemate rolli ning kaasame nad volikogu otsustusprotsessi oma piirkonna probleemide tõstatamiseks ja lahendamiseks.
  • Anname valla maad kasutada kogukonna aedade arendamiseks Kurtnas, Tõdval ja Lokutil.
  • Toetame Saku valla korteriühistuid osalise rahastusega uute maa-aluste prügimahutite paigaldamisel. 
  • Laiendame Kiisa turuplatsi valla maadele ja soosime aastaringsete kauplemistingimuste loomist paviljonide ja kauplemislettide rajamisega.
  • Ehitame üle valla uued kaasaegsed bussiootepaviljonid.
  • Lisame täiendavaid pinke kergliiklusteede äärde.
  • Alustame tänavavalgustuse renoveerimise teise etapiga, mille käigus vahetatakse üle valla välja 650 senist valgustit.
  • Toetame uutes piirkondades tänavavalgustuse ehitamist koostöös kogukondadega.
  • Teeme külad talvel valgemaks. Jõuluvalgustus kõikidesse külakeskustesse!
  • Ehitame välja Saku turuplatsi müügiletid.

Loodus ja keskkond 
Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
Lapsed, noored ja haridus
Tervis ja sotsiaalteenused
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus
Transport, teed ja turvalisus