Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused

  • Toetame kõiki meie valla lapsi spordi ja huvitegevustes sõltumata sellest, kas teenust tarbitakse Saku vallas või mujal ning lihtsustame arveldamist. 
  • Koostöös kogukondadega rajame mänguväljakud suurematesse külakeskustesse, taastame varem rajatuid. Uued mänguväljakud tulevad ka Kiisale ja Sakku kummalegi poole jõge. 
  • Mitmekesistame spordi- ja huvitegevuse võimalusi läbi uuendatud toetuste.
  • Kujundame Nurme mäe aastaringselt kasutatavaks puhke- ja spordikeskusteks.
  • Rajame uue põhikooli juurde 300 meetrise kunstmuruga kergejõustiku staadioni, külmutusega jääväljaku, pallimänguväljaku ja jõusaali.
  • Uue põhikooli juurde loome multifunktsionaalse vabaõhuürituste ala.
  • Alustame raudteeäärse ägeda spordi- ja puhkeala etapiviisilist ehitamist. Esimeses etapis ehitame välja pallimänguväljakud.
  • Planeerime olemasoleva ujula laiendamist ja uue 400-meetrise esindus staadioni rajamist Spordikeskuse kõrvale.
  • Koostöös erasektoriga leiame Saku disc golfi rajale uue asukoha ja aitame selle välja arendada.