Tervis ja sotsiaalteenused

 • Bussiliin hakkab peatuma Tervisekeskuse ees, uues bussipeatuses.
 • Tervisekeskuse juurde viiv Tiigi tänav saab kõnnitee ja pingid.
 • Käivitame peatselt valmiva Saku sotsiaalmaja.
 • Laiendame Saku päevakeskuse ruume ja seal pakutavaid teenuseid.
 • Koostöös erasektoriga loome Saku asula piiril, Kasemetsas hooldekodu.
 • Loome koostöös ülikoolidega väärikate huviprogrammi. 
 • Jätkame valla juhtide tasandil otsesuhtlust kõigi eakate organisatsioonidega. 
 • Teadvustame, et laste ja noorte vaimne tervis vajab senisest rohkem tähelepanu: märkame abivajajaid ja parandame teenuste kättesaadavust.
 • Toetused:
  • Jätkame koduse mudilase toetuse maksmist.
  • Säilitame õpilastele tasuta transpordi võimaluse valla piires.
  • Lisaks põhikooliõpilastele pakume tasuta koolilõuna ka gümnasistidele.
  • Jätkame eakatele mõeldud sõidusoodustusega (kommertsliinidel ja rongides 50% valla piires) ja valitud liinidel tasuta. Kõik õpilasliinid on eakatele tasuta.
  • Loome taskukohase sotsiaaltakso teenuse eakatele.
  • Kolmekordistame püsitoetuse pensionäride ühendustele, diabeetikutele ja lasterikaste perede ühendustele senise 500€ asemel kuni 1500€ aastas ilma liigse bürokraatiata.
  • Jätkame eakate meelespidamist nende sünnipäeval.

Loodus ja keskkond 
Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
Lapsed, noored ja haridus
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Külad ja kogukonnad
Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus
Transport, teed ja turvalisus