Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus

  • Viime lõpuni üldplaneeringu, mis saab aluseks edasisele arendus-, planeerimis- ja ehitustegevusele vallas. 
  • Renoveerime ja avame 2022. aastal Teaduse 13 aadressil uue noortekeskuse ja pakume samas hoones rendipindu kohalikele väikeettevõtetele.
  • Alustame jalakäijatele mõeldud esindusliku peapromenaadi projekteerimist ja ehitamist – õlletehasest kuni kirikuni.
  • Rajame Saku aleviku piires Vääna jõe promenaadi ja jõele uued jalakäijate sillad. 
  • Teeme korda Kurtna ja Saku mõisapargi tiigid, valgustame ja uuendame Saku mõisapargi teid.
  • Kiire internetiühendus peab jõudma kõikjale, teeme koostööd riigi ja ettevõtetega selle saavutamiseks.
  • Töötame selle nimel, et Kiisal, aadressil Kurtna tee 2, valmiks uus kaubanduskeskus.

Loodus ja keskkond 
Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
Lapsed, noored ja haridus
Tervis ja sotsiaalteenused
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Külad ja kogukonnad
Transport, teed ja turvalisus