Transport, teed ja turvalisus

  • Ehitame Saustinõmme – Luige, Saku – Üksnurme, Juuliku – Saue, Lokuti – Tõdva ja Tooma tee kergliiklusteed.
  • Rajame Juuliku ja Tammemäe ühendamiseks uue läbimurde Sakus koos sõidutee, kergliiklustee ja kaherealise autodele mõeldud sillaga.
  • Teeme korda Mõisavahe tee Jälgimäel, rekonstrueerime Kurtna-Vilivere tee.
  • Asfalteerime Saku kiriku parkla ja korrastame haljasala koos kõnniteedega.
  • Kahekordistame Saku ja Tõdva vabatahtlike päästeseltside rahastamist.
  • Loome või renoveerime igal aastal vähemalt ühe valla tuletõrje veevõtukoha.
  • Tellime Saku aleviku liikuvusuuringu ja tulemustele tuginedes korraldame vajadusel ümber liikumistrajektoorid nii, et need oleks loogilised ja turvalised. 
  • Teeme tihedat koostööd Kiili vallaga ühise kriisivalmiduse tõstmiseks, soetame vajalikud tehnilised vahendid ning kooskõlastame kriisi juhtimise.

Loodus ja keskkond 
Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
Lapsed, noored ja haridus
Tervis ja sotsiaalteenused
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Külad ja kogukonnad
Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus

Saku Priitahtlikud Pritsimehed
Tõdva Vabatahtlik Pääste
Tõdva Vabatahtlik Pääste