Lapsed, noored ja haridus

 • Ehitame uue kaasaegse õpikeskkonna ja põneva arhitektuuriga põhikooli Saku keskusesse, mis saab ka kogukondlike tegevuste keskuseks. 
 • Planeerime ja ehitame Tänassilma, Kiisale ja Sakku uued lasteaiad.
 • Toetame hariduslikku mitmekesisust; toome hariduslike erivajadustega laste kooli Kajamaalt Sakku. 
   • Selleks ehitame praeguse algkooli maja asemele uue tänapäevastele õpitingimustele vastava kooli. 
   • Loome kooli ruumides Vaimse Tervise Keskuse, mille teenused on kättesaadavad laiemalt valla elanikele. 
 • Uuendame järjepidevalt haridustöötajate tasustamispaketti, et see oleks mitmekesine ning õpetajaid motiveeriv – Saku õpetajatele Eesti parim töötasu. Maksame valla poolt õpetajate palgale lisa.
 • Loome tingimused, et õpilaste arv klassides ei ületaks lubatud piirmäära.
 • Toetame, et kõikides valla põhikoolides on õppetööd võimalik läbi viia väikeklassides.
 • Näeme, et Saku valla tuleviku koolivõrgu moodustavad neli põhikooli (kolm Sakus sh hariduslike erivajadusega lastele ja üks Kurtnas) ning eraldiseisev gümnaasium.
 • Toetame lastele ja noortele mitmekülgse huvihariduse võimaluste pakkumist.
 • Töötame koos koolide ja lasteaedadega, et viia noored ja lapsed loodusesse liikuma, kasutades selleks kergliiklusteid ja terviseradasid. Tahame, et lapsed ja noored peaksid väärtuslikuks ja säilitaksid siinset looduskeskkonda.
 • Tihendame õpilas- ja kultuurivahetusprogramme sõprusvaldadega Jaapanis, Soomes ja Lätis.

Loodus ja keskkond 
Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
Tervis ja sotsiaalteenused
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Külad ja kogukonnad
Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus
Transport, teed ja turvalisus