Tõdvale planeeritavast kaevandusest…

Veebruar 2021

Värske ajaleht Saku Sõnumid ilmutas nupu teemal, mis võiks pakkuda laiemat huvi… Mida sina arvad?

*

Kas Tõdvale tuleb kaevandus?

Pole suur saladus, et Rail Balticu trassi ääres soovitakse tungivalt avada uusi kaevandusi. Seda ilmselgel kaalutlusel, et trassi vahetus läheduses kruusa ja liiva kaevandamisõiguse omamine võimaldab majanduslikult tulusalt osaleda ise trassi ehitamisel.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
RB läbib Saku valda ja meilgi leidub hulgaliselt ehituseks kõlbulikku kruusa, aga eriti liiva. Seda, mis toimub Männikul, näeme me kõik igapäevaselt. Saku valla põhimõtteline seisukoht on, et kaevandamist hoitakse Tallinna ringteest põhja pool. Kaevandamine muudab lõplikult maastiku, looduskooslust ja elukeskkonda, aga kohalike elanike huvi on sellele vähemalt osaliselt vastandlik – loodus tuleks säilitada puutumatuna suurimal määral. ⁣⁣⁣

⁣⁣⁣

Mets Tõdva uuringuruumis 2021 veebruaris
2019. aasta sügisel laekus vallavolikogule avaldus, mille kohaselt soovis kaevandusettevõte alustada uuringuid Tõdva uuringualal (vt kaarti). Sealtsamast läheb läbi RB trass ja pole vaja olla selgeltnägija, et taibata, miks kenal metsasel alal soovitakse järsku kaevandada. Volikogu ei andnud loa taotlusele kooskõlastust põhjendades seda kohalike elanike õigustatud ootusega rohelise elukeskkonna säilimisele; võimalik kaevandamine hävitaks olulisel määral üldplaneeringus määratud rohevõrgustiku tuumala. Volikogu ei pea võimalikuks, et Tõdva alal võiks üldse lähikümnenditel kaevandada, seega ei ole vaja kaevandamise võimalusi ka uurida. Kuigi seaduse kohaselt ei tähenda uuringu läbiviimine veel kaevandamist, oleks uuringuloaga siiski avatud esimene uks protsessis, mis üpris kiiresti võib kaasa tuua pöördumatu mõju. See ei ole meile vastuvõetav.
⁣⁣⁣
Tõdva uuringuala kaardil
⁣⁣⁣Keelduva otsuse järgselt oli loa taotlejal võimalus viia taotlus Vabariigi Valitsusse, kes saab põhimõtteliselt otsustada, et riiklik huvi on siiski niivõrd suur, et loa võib anda hoolimata kohalikust vastuseisust. Keskkonnaamet pikendas Tõdva uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse tähtaega kuni 31.12.2021, et viia see taotlus Vabariigi Valtsusse. Tänaseks sellist otsust veel tehtud ei ole. Küll on aga taotleja suutnud saavutada kooskõlastused Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ning Keskkonnaministeeriumist, kust on saabunud seisukohad, et Tõdva ala tuleks uurida. ⁣⁣⁣
Volikogu keskkonnakomisjon kaalub, millisel viisil on võimalik ministeeriumides ja valitsuses kulgevat protsessi mõjutada eesmärgiga takistada uuringuloa lõpliku väljastamist.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

𝘚𝘢𝘬𝘶 𝘷𝘢𝘭𝘭𝘢𝘷𝘰𝘭𝘪𝘬𝘰𝘨𝘶 𝘬𝘦𝘴𝘬𝘬𝘰𝘯𝘯𝘢𝘬𝘰𝘮𝘪𝘴𝘫𝘰𝘯

***
Aprilliks 2021 olid sündmused arenenud edasi…

Sajad Saku valla inimesed pöördusid Vabariigi Valitsuse poole sooviga säilitada loodulik keskkkond ja takistada kaevanduse rajamist.

Veebruari keskpaigas ilmus Saku Sõnumites artikkel Tõdva uuringuruumist ja lehelugu peegeldas Väikelinna fb-leht. Artikli autorid vallavolikogu keskkonnakomisjonist teavitasid elanikke käimasolevast protsessist, mis võib viia kaevanduse avamiseni looduskaunis kohas.

Teema läks paljudele hinge ning kohalikud inimesed ei saanud jääda käed rüppes ootama menetluse kulgu, vaid tahtsid sõna sekka öelda. 𝘈𝘯𝘯𝘦𝘭𝘺-𝘛𝘩𝘦𝘢 𝘏𝘢̈𝘨𝘨𝘣𝘭𝘰𝘮, 𝘐𝘳𝘫𝘢 𝘛𝘪𝘳𝘪 (MTÜ Kodukoht Kiisa) ja 𝘈𝘯𝘯𝘦 𝘚𝘢𝘢𝘮𝘦 (“tulevase kaevanduse” naaber) panid püsti allkirjade kogumise kampaania – et inimestel oleks võimalus oma hääl kuuldavaks teha. Allkirju otsustati koguda peamiselt füüsiliselt, sest just nii avaldub kohalike arvamus kõige otsesemalt. Alternatiiv digitaalses keskkonnas petitsioon tekitada ei tundunud õige, sest nii oleks küll kogutud mitmeid kordi rohkem allkirju, kuid need oleks olnud lihtsalt protestihääled üle terve riigi, mitte niivõrd kohalike tegelik teadmine ja soovid.

Kokku koguti 593 allkirja, mis on suunatud Vabariigi Valitsusele ja edastati Keskkonnaametile. See asutus paneb kokku dokumentide paketi, mille üle valitsus ühel hetkel otsustama hakkab – kas lubada Tõdval maavarasid uurida ja seega avada tee tulevasele kaevandamisele või mitte. Saku valla inimeste jaoks on tähtis, et ei kostuks ainult majanduslik ja tehnoloogiline huvi, vaid selgelt oleks esindatud loodushoidlik kohalik vaade.

Mis saab edasi?

Uuringuloa menetlemine jõuab lõpule 2021. aasta jooksul. Vabariigi valitsus teeb oma otsuse eelnõu alusel, mida alles asutakse koostama. Protseduur näeb ette kõigi asjaosaliste – nii vallavalitsuse kui ka kohaliku kogukonna – teavitamist. Jääme seda infot ootama ja siis tekib esimene võimalus kujundada järgmised sammud. Eesmärk on välistada tulevikus igasugune kaevandustegevus niinimetatud Tõdva uuringuruumis.

Montaaz allkirjastatud pöördumisest