Kodanikuaktiivsus suunab otsustajate pilku

Annely-Thea Häggblom

Tihti on valus kuulda väidet, et vald ei näe, ei kuula ega arvesta kaugemate külade muredega. Mis on siis läinud valesti?

Saku vallas on 20 küla ja 2 alevikku. Külade aktiivsus on erinev, mõnes külas on valitud külavanem, mõnes on valitud aktiivne küla esindaja ja mõnes külas ei ole üht ega teist, kuid on lihtsalt kokkuhoidev ja toimekas kogukond. Mured ja probleemid on asumites erinevad ning inimesed soovivad arutada tihti ka isiklikumat laadi teemasid. Kogukonna aktiivsem rakuke ei peagi omama pädevust ning oskust kõigi olukordade lahendamiseks. Kogukonna liikmed aga võiksid pöörduda neile sobiva volikogu liikme poole, kes teab, millist vallavalitsuse üksust probleemi lahendamisse kaasata.

Vallaga on kergem suhelda, kui kogukonnad suunavad oma mured esindajate kogule, milleks võiks olla vastava valdkonna komisjon. Tegelikult on sellised olemas ja tegutsevad alaliselt volikogu juures. Tavainimesele võib vallavalitsusega suhtlemine olla aeglane või isegi liiga formaalne ja olulised kogukonna mured ei pruugi leida piisavat tähelepanu.

Tuleb silmas pidada, et meie ise – valla elanikud – valime oma esindaja. Ja see tähendab, et meil on igal hetkel võimalik tõsta telefon või klõbistada arvutiklahvidel kiri oma küsimuse või probleemi kirjeldusega ja see enda valitud inimesele edastada. Volikogu liige on saanud meilt mandaadi ja seega kohustuse tegeleda meie teemadega! Kui kodanik üksikisikuna või küla esindajana volinikuga ei suhtle, siis ongi olemas eeldused, et mured kuhjuvad, lahendusi ei saabu ja kogu süsteem kobab pimeduses.

Leian, et volinikud, sealhulgas mina, oleksime pidanud olema avatumad ja aktiivsemad, otsima ja looma ise võimalusi suhtlemiseks külade esindajatega ja lihtsate inimestega. Ainult nii on võimalik mõista, märgata ja arvestada ka valla ääreküladele olulisi teemasid ja tuua need õigete vallaametnike laudadele.

Volinikul on laiem arusaam võimalustest, mida pakub riik ja vald. Tihtipeale on need võimalused peidus tihedas bürokraatiadzunglis, millest volinik saab aidata läbi murda. Voliniku laualt käivad läbi enamik suurtest otsustest vallas ja ta teab, kuidas naabrid on erinevaid väljakutseid lahendanud. Nii võib edasi liikumiseks piisata ainult suhtlusliini loomisest.

Seega kutsun ma üles kõiki inimesi ja kogukondi aktiivsemalt suhtlema enda valitud esindajatega. Oma kolleege volikogus kutsun üles ise olema aktiivsed kõigi elanike ja küladega suhtlemisel. Iga küla on kodu!