Neli aastat Saku maastikel

Eero Alamaa

⁣Oktoober 2020

Viirusaasta kevadel lendas Eesti kohal vähe lennukeid, kuid üks neist tegi oma tööd väga hoolikalt – pildistas maapinda. Aerofotograafia sessioonid toimuvad regulaarselt, eesmärgiks värskendada infot, mis lõpuks jõuab uuendustena kaartidele ja mitmesugustesse andmekogudesse. 2020. aasta sügisel avaldas Maa-amet kõik väga hea kvaliteediga pildid vabalt vaatamiseks ja kasutamiseks.⁣
Enne tänavust lendas sama lennuk meist üle 2016. aastal. Panime allpool nelja aastase vahega pildid kokku ja saime 10 võrdlust, mis illusteerivad kiireid muutusi meie ümber. ⁣

Valla valitsemises osaledes püüab Väikelinn enamasti vaadata tulevikku, kuid alati tasub meelde tuletada ka minevikku ehk seda, kuidas elasime veel vaid mõned aastad tagasi… Selle postituse pilte soovitame vaadata suurelt arvutiekraanilt.⁣

 

Juuliku liiklussõlm on osa Tallinna ringteest, aga meie jaoks oluline ka alevikusisese liikluse suunamisel.

*

Keskusala kaarti on vaja natuke täpsemalt uurida. Siis märkad, et nelja aasta jooksul valmis Saku jõujaam, jäätmejaam, sinised staadionid ja juurdeehitus Päikesekillu juures, uus vallamaja koos elumajaga ning langenud on katlamaja vana korsten.

*
Puhtalt küla piiride järgi on tegu Jälgimäega ja vaevalt paljud maanteel kulgejad piirkonna arengut märkavadki. Kes detailidesse süveneb, märkab uusi elu- ja ärimaju.

*

Otse peale vaadates ei tundugi Männiku karjääride kasvamine niivõrd tohutu, kuigi pidevalt ju kaevandatakse. Asi on nii, et enamik liivast võetakse vee alt. Suurena hakkasid Männiku veteväljad tunduma kohalikele siis, kui karjääri ja tee vahelt langetati puud – järsku avanesid kilomeetrite laiused vaated, silmapiirile ilmus isegi teletorn ning tekkis lausa hirm, et ühel päeval on Saku-Tallinn maantee lihtsalt tamm järve keskel…. Metsaraide kohad tõime kaardile noolega välja…

*

Nurme mäe ümbruse areng kindlasti seisma ei jää ka tulevikuaastatel, skate-pargi kolimine on lähiaja teema, mäe enda projekt on samuti plaanis.

*

Tammemäe viadukt on osa Tallinna ringteest. Luige ja Kanama vaheline lõik ehitati paari aasta jooksul neljarealiseks ja sellega seoses lammutati vana viadukt ning asemele ehitati kaks uut.

Värskel maanteel kulgeb lõunapoolne niit vana maantee kohal ning tasub tähele panna, et metsapiir on taandunud oluliselt – nüüdsest lebab selle koha peal maa sees gaasitoru Balticconnector. 10m mõlemal pool gaasitrassi telge on kaitsevööndina lageda ala, sinna mets tagasi ei tule.

*

Tallinna ringtee tõsteti Saustinõmme ja Männiku küla piiril nii kõrgele, et selle alt mahuvad tulevikus läbi suured rongid – valmis on esimene Rail Baltica viadukt. Sellest mõnisada meetrit Tammemäe poole tehti omaette läbikäik ka metsaelukatele – ökotunnel ühendab Männiku raba lõuna ja põhjapiirkonda. Alumisele pildile tekkinud lai metsasiht on Balticconnetori 20m laiune kaitsevöönd.

*

Valla spordikeskus oli pikka aega suur unistus – nüüd on see valmis ja kasutuses. Keskuse kõrval lagendikul on maa sees hoone maakütte torustik.

Pildile jäi ka tänaseks juba lammutatud hoone, mille asemele kerkib sotsiaalmaja (asukoht punase noolega).

*
Uusmäe, mis siin rääkidagi, järjest kasvab ja ruumi elumajade rajamiseks on veel. Tähele tasub panna Tervisekeskuse ehituse algust 2020 ning paremas servas kergliiklustee kõvaks kattumist.

*

Ei ole vist kahtlust, milline on Saku valla kõige kiiremini arenev piirkond.

 

Kaardid: Maa-amet, Regio. Montaaz: Eero Alamaa