Tagasivaade aastale 2019

Detsember 2019

Aasta viimasel päeval sobib veidi tagasi vaadata Saku valla elule anno 2019. Toimunud on palju ja valimisliidul Väikelinn Saku on hea meel, et vallavalitsuse ja volikogu juhtiva jõuna oleme saanud anda oma panuse valla arengusse.

“Kõige”

Möödunud aasta kohta saab mitmes mõttes öelda “kõige”. Läbi kogu ajaloo elab praegu vallas kõige rohkem inimesi, valla eelarve maht on läbi aegade suurim, 2019 aastal investeeritud vahendite maht on läbi aegade kõige suurem jne.
Kõik “kõiged” ei ole muidugi alati tingimusteta head näitajad: kas ca 1400 õpilasega kool on ikka optimaalse suurusega, et tagada hariduse eesmärkide saavutamine?; kõige suurem investeering (lõunapiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine) toob lõpptulemusena kaasa suurema heaolu elanike jaoks, kuid üle tuleb elada pikk ebamugavusperiood, mil kestab ehitus…

Vaidlustes sünnivad otsused

Valla valitsemise tasemel peetakse kõigis küsimustes elavat diskussiooni ning otsused sünnivad tihti raskelt ja pika aja jooksul. Siinkohal on sobilik tänada koostöö eest häid koalitsioonipartnereid Reformierakonda ning valimisliitu Kodu ja tunnustada opositisooni usina tegevuse eest. Kõik valla ametnikud ja allasutuste töötajad on teinud väga head tööd – ainult kiitus! Eraldi tuleb tunnustada aktiivseid elanikke, kes oma arvamuse on välja öelnud – julgustame seda tegema ka edaspidi.

Küllap saaks kokku nimekirja sellest, mis tegemata või ei õnnestunud valmis saades kohe 100%. Me töötame nende asjade kallal edasi ka 2020. aastal. Aga siinkohal nimekiri tehtust ja veidi ka sellest, mida näeme realiseerumas järgmisel aastal.

* Saku Spordikeskus on valmis

* Kurtnas valmis madalseiklusrada

* Uue tervisekeskuse projekt on valmis (ehituse algus 2020)

* Saku aleviku keskel laiendati parklaid ja rekonstureeriti kergliiklusteed

* Valmis Saku jäätmejaam, mis avaneb kasutajatele 2020 esimeses pooles

* Võeti kasutusele hulk tarkvaralahendusi asjaajamise ja elanikega suhtlemise hõlbustamiseks

* Uues kuues ja funktsioonis avati Saku Gümnaasiumi hoone aadressil Teaduse 1

* Valla kultuurielu ühendati Saku Valla Kultuurikeskuseks

* Vastastikused külaskäigud ja aktiivne suhtlus Läti, Soome, Rootsi ja Jaapani sõprusomavalitsustega

* Juubelitammede alleel lammutati lagunenud näitusepaviljon, et asemele ehitada vallamaja

* Avati Kiisa jäätmepunkt ja arenes Kiisa turuplats

* Raudtee tänav on viimaks sõidetav

* Ühendati Juuliku Taevakaare tee ja Laane tänav Saku alevikus

* Alustati tänavavalgustuse rajatiste rekonstureerimise projekteerimisega (ehitus 2020)

* Algas ühisveevärgi ja kanalitsiooni rajamine valla lõunapiirkonnas

* Kaasava eelarve raames paranesid otsustavalt Tõdva päästjate olmetingimused

* Uus üldplaneering jõudis avalike aruteludeni