Frank Events, Frank Tehnika ja Seiklusfirma 360 KRAADI omanik, Saku Gümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ ja MTÜ Saku Jalgpalliklubi liige, matkajuht, põline Saku elanik, kaks last.

Saku vald on asub minu hinnangul ideaalses keskkonnas ja arengufaasis, mida saab näiteks kultuuripildi mitmekesistamisel ideaalselt ära kasutada. Väiksed detailid annavad kokku sümboolse terviku, mis omakorda tagab huvitava ja rohelise elukeskkonna. Meil on asjad väga hästi – nüüd saab veel laiahaardelisemaks ja põnevamaks areneda.

Olen viimase 15 aastat jooksul põhjalikult kokku puutunud üritusturunduse ja turisimi valdkonnaga ning kaardistanud meie turismimaastiku erinevatest külgedest. Kui koondada ideid, saaksime Saku valla kultuuripilti ja vaba aja veetmise võimalusi läbi erinevate detailide tublisti rikastada. Kohalikel kommuunidel ja teenustepakkujatel on võimalus erineva tausta ja kultuuriga inimesi kokku liites anda kogukonnale tõuge parema parema ja efektiivsema elukeskkonna arendamisel. Õpitakse teiste kogemustest ning arendatakse teenuseid vastavalt soovitule ja kogemustele. Kohaliku elu võib paremaks muuta ka see, et areneb infrastruktuur tänu jätkusuutliku turisminduse säilitamisele ja traditsioonide jätkumisele. Kogu see areng võib viia omakorda parema tervishoiuteenuse, kultuurielu, hariduse ja sissetulekuteni.

Neid kogemusi ja ideid jagades jätkame üheskoos positiivsete arengutega!